Theses 

Konkurenceschopnost destinace Česká republika z pohledu destinačních společností (DMO) – Bc. Markéta Vlasáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Markéta Vlasáková

Diplomová práce

Konkurenceschopnost destinace Česká republika z pohledu destinačních společností (DMO)

The competitiveness of the destination Czech Republic from the destination management organization perspective

Anotace: Předmětem diplomové práce je identifikace klíčových faktorů konkurenceschopnosti destinace Česká republika z pohledu destinačních společností (DMO). V první části se práce zabývá problematikou určení klíčových faktorů konkurenceschopnosti destinací. Poté jsou stručně shrnuty základní znaky destinačních společností a jejich role v cestovním ruchu. Následuje aplikační část práce, kde jsou představeny výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo nejen odhalit nejdůležitější faktory konkurenceschopnosti destinace Česká republika, ale též zjistit, kde se dnes tato destinace s ohledem na klíčové faktory konkurenceschopnosti nachází.

Abstract: The subject of this master´s thesis is to identify the key competitiveness factors of destination of Czech republic from the destination management organization perspective. Firstly the problem of identification of the key competitiveness factors is presented. Basic characteristics of destination management organizations and their roles in tourism are briefly summarized afterwards. Subsequently the results of a survey are presented. The aim of the survey was not only to detect the most important competitiveness factors of Czech Republic as a destination, but also to find out where its competitiveness is today regarding these competitiveness factors.

Klíčová slova: konkurenceschopnost destinace, destinační společnost, Česká Republika, faktory konkurenceschopnosti, analýza výkonnosti a významnosti

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:04, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz