Theses 

Public relations ve veřejné správě – Eva JANATOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Eva JANATOVÁ

Bachelor's thesis

Public relations ve veřejné správě

Public relations in public administration

Abstract: Bakalářská práce zpracovává základní přehled o public relations, vysvětluje pojem PR a dává ho do souvislosti s veřejnou správou. Dílčí kapitoly se zabývají historií PR, komunikačními prostředky (tištěné a masmédia) a významem komunikace v tomto oboru. Empirická část se zabývá průzkumem informovanosti občanů o metodách public relations v oblasti veřejné správy.

Abstract: The Bachelor work deals with basic overview of public relations, explains its concept and put PR to connection with public administration. Partial captures contain history of PR, communication sources (printed and mass media) and importance of communication in this field. The pratical part is focused on awareness of methods of public relations in public administration.

Keywords: public relations, veřejné mínění, image, corporate identity, komunikační proces, press relations, masmédia, veřejná správa

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2012
  • Accessible from:: 3. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANATOVÁ, Eva. Public relations ve veřejné správě. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 00:27, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz