Adéla FREISLEROVÁ

Bakalářská práce

Ekonomické a kulturní aspekty integrace cizinců se zaměřením na státní příslušníky Vietnamu a Ukrajiny

Economic and Cultural Aspects of Integration of Foreigners: The Cases of Ukrainian and Vietnamese Citizens
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá integrací Vietnamců a Ukrajinců na trhu práce, a dále pak jejich integraci do české společnosti. Cílem bakalářské práce bylo zjistit jaký počet Vietnamců a Ukrajinců se uplatňuje na pracovním trhu a jaké jsou kulturní rozdíly mezi těmito skupinami s českou kulturou. Bakalářská práce je pouze teoretická a je rozdělena do několika kapitol. Úvodní část se zabývá migrací do české …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the integration of Vietnamese and Ukrainians into labour market and then the integration into Czech society. The aim of the Bachelor thesis was to find out how many of the Vietnamese and the Ukrainians is applied in the labour market and what are the cultural differences between these groups and the Czech culture. The Bachelor thesis is only theoretical and is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kamil Vývoda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FREISLEROVÁ, Adéla. Ekonomické a kulturní aspekty integrace cizinců se zaměřením na státní příslušníky Vietnamu a Ukrajiny. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce