Mgr. František Axamit

Diplomová práce

Obchodní firma jako hodnota podniku

Trade Name as a Value of Enterprise
Anotace:
Tato diplomová práce řeší problematiku obchodní firmy jako hodnoty podniku. Obchodní firma nejenže identifikuje a individualizuje podnikatele, ale vytváří pro daný podnik nehmotnou hodnotu, spočívající zejména ve vytváření a zachovávání dobrého jména společnosti. Cílem této práce je podat méně obvyklý pohled na obchodní firmu v kontextu hodnoty podniku. Pomocí analytických, deduktivních, induktivních …více
Abstract:
This diploma thesis deals with trade name as the value of the enterprise. Trade name identifies and individualizes the entrepreneur. It creates an intangible value, consisting mainly of creating and maintaining the goodwill of the enterprise. The aim of this study is to provide an innovative view on trade name in the context of the value of the enterprise. Using analytical, deductive, inductive and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta