Bc. Michal Svoboda

Bakalářská práce

Odkaz minulosti ve filmu Indiana Jones a Království křišťálové lebky

Legacy of the past in Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
Anotace:
Tato bakalářská práce je neoformalistickou analýzou, jejímž cílem je dokázat, že analyzovaný film – Indiana Jones a Království křišťálové lebky – vědomě odkazuje na americkou kinematografii 50. let a stejně tak i na původní trilogii. První část práce se zabývá ekonomickým a kulturním kontextem analyzovaného filmu. Jednotlivé kapitoly pak zabývají původní trilogií, samotným vznikem analyzovaného filmu …více
Abstract:
This thesis is a neoformalistic analysis, which goal is to proove that analysed film – Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull – wilfully refers to American cinematography of the fifties and equally to the original trilogy. The first part of this work is concerned with economic and cultural context of analyzed film. Particular chapters deal with original trilogy, creation of analysed film …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta