Bc. Kateřina Horňáková

Bakalářská práce

Biografie neslyšící ženy

Biography of a deaf woman
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice sluchového postižení. Rozebírá témata týkající se praktického života Neslyšících. Praktická část je zaměřena na biografii osoby s úplnou sluchovou ztrátou. Je zasazena od prenatálního období po současnost dospělé ženy. Na základě rozhovorů popisuje zásadní okamžiky života osoby se sluchovým postižením, které měly vliv na její další vývoj.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on hearing impairment. It describes topics related to practical life of deaf people. Practical part of this thesis is focused on a biography of a person with profound hearing loss. The biography includes whole life period. The thesis describes important life experiences which are connected to the present. These experiences are given through interviews.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma