Lucie Hlídková, DiS.

Bakalářská práce

Mezikulturní komunikace na Meridian International School

Multicultural communication at Meridian International School
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zodpovědět dvě výzkumné otázky z oblasti mezikulturní komunikace. První výzkumná otázka se snaží zjistit pozitivní i negativní faktory vnímání mezikulturního prostředí školy z pohledu studentů, pedagogů, rodičů a vedení konkrétní mezinárodní školy v Praze. Druhá výzkumná otázka zkoumá míru spontánnosti používání anglického jazyka studenty a pedagogy při vyučování i mimo vyučování …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to answer two research questions in the area of intercultural communication. First research question tries to find out both positive and negative aspects of intercultural school environment perceived by students, parents, teachers and school management. Second research question has ambition to discover the level of English language usage spontaneity outside classes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College