David PAVLAS

Bakalářská práce

Magnetická ložiska

Magnetic Bearings
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rozdělení a popis magnetických ložisek, jejich základními vlastnostmi a rozdělením. Dále se zabývá snímači, které jsou důležitou součástí aktivního magnetického ložiska a nakonec specifikací návrhu aktivního magnetického ložiska.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the distribution and the description of the magnetic bearings, their basic characteristics and distribution. Then it also deals with the sensors, which are an important part of the active magnetic bearing, and finally with the design specifications of the active magnetic bearing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Šobra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLAS, David. Magnetická ložiska. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika