Bc. Kristýna Junková

Master's thesis

Program primární prevence pro I. stupeň základní školy

The primary prevention program for primary school
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou primární prevence. Teoretická část objasňuje pojmy prevence a primární prevence, zabývá se historií, dokumenty a legislativou, ale i primární prevencí v některých zemích Evropy. Druhá kapitola se věnuje programům primární prevence na 1. stupni základních škol. Poslední kapitola je věnovaná nejčastějšímu rizikovému chování. V empirické části práce je předkládána …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of primary prevention. The theoretical part explains the concepts of prevention and primary prevention, deals with history, documents and legislation, as well as with primary prevention in some European countries. The second chapter deals with primary prevention programs at primary school. The last chapter is devoted to the most common risk behavior. The empirical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta