Bc. Jan Červenka

Master's thesis

Teorie her a její aplikace v manažerské praxi

Game theory and its application in management
Abstract:
Teorie her je matematická metoda řešení situací s konfliktními zájmy. Podnikové prostředí nabízí bezpočet příkladů takových situací, kdy je třeba reagovat na změny způsobené rozhodnutím někoho jiného, nebo sám změny iniciovat. Použití teorie her jako nástroje pro analýzu a hlubší porozumění situacím, kterým manažer čelí ve své praxi, a následně i pro lepší rozhodování, je tedy zcela žádoucí. V rámci …more
Abstract:
Game theory is a mathematical method to deal with conflicting interests situations. Business environment offers countless examples of situations, where it is necessary to respond to changes caused by the decision of someone else or to initiate the change by yourself. Using game theory as a tool for analysis and deeper understanding of the situations, which managers face in their practice, and subsequently …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Radim Valenčík, CSc.
  • Reader: Ing. Herbert Heissler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance