Bc. Tereza Dvořáková

Diplomová práce

Tvorba CSR reportu s využitím reportingového rámce GRI

Creating Corporate Social Responsibility Report using the GRI Guidelines
Anotace:
Cílem diplomové práce „Tvorba CSR reportu v reportingovém rámci GRI“ je vytvořit kompletní report o společenské odpovědnosti konkrétního podniku. V teoretické části práce je představen koncept společenské odpovědnosti podniku (CSR) a jsou uvedeny výhody, které přináší. Zmíněny jsou také důvody jeho kritiky. Dále je pozornost zaměřena na reportování o CSR, globální trendy v této oblasti a směrnice, …více
Abstract:
The aim of the thesis ‘Creating Corporate Social Responsibility Report Using the GRI Guidelines’ is to create a complete corporate social responsibility (CSR) report for a specific company. The theoretical part introduces the concept of corporate social responsibility and its benefits. The reasons for its criticism are also mentioned. Attention is also paid to CSR reporting, global trends in this area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta