Bc. Marek Horčic

Bakalářská práce

Sociálně patologické jevy na středních školách

Social and Pathologic Phenomena at High Schools
Anotace:
Bakalářská práce „patologické jevy na středních školách“ pojednává o výskytu patologických jevů na středních školách. Vyjmenovány jsou základní pojmy a zejména jsou zmíněny vybrané jevy jako šikana a agrese. Zde je popsána charakteristika agresorů, znaky chování oběti šikany, dále fáze šikany. Jako nový fenomén je popsána kyberšikana a její charakteristické rysy. V dalších kapitolách se práce věnuje …více
Abstract:
The thesis „Social and Pathologic Phenomena at High Schools“ deals with occurrence of these phenomena at the high-school environment. The author presents the basic terminology, especially the selected and most spread ones, e.g. bullying and aggression, presenting characteristic features of aggressors, symptoms and stages of malicious discrimination and description of its victims. Cyberbullying is presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta