Bc. Lenka Nováková

Diplomová práce

E-learningový kurz zaměřený na sociálně patologické jevy pro žáky 2. stupně ZŠ

E-learning course focusing on socially pathological phenomena for upper primary school pupils
Anotace:
Tématem této diplomové práce je vytvoření e-learningového kurzu zaměřeného na vybrané sociálně patologické jevy pro žáky 2. stupně ZŠ v systému Moodle. Kurz je dostupný prostřednictvím internetového prohlížeče. Teoretická část práce pojednává o sociálně patologických jevech, na které se kurz blíže zaměřuje - o agresi, šikaně, kyberšikaně, zneužívání psychoaktivních látek, sektách, navíc o syndromu …více
Abstract:
The master's thesis deals with creation of an e-learning course focusing on selected socially pathological phenomena in the Moodle software program. The course was designed for upper primary school pupils. The course can be viewed in a web browser. Theoretical part deals with socially pathological phenomena, which are closely focused by course, such as aggression, bullying, cyberbullying, substance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radim Slaný
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta