Bc. Vít ŠTĚPÁNEK

Diplomová práce

Elektronický systém pro správu classroom experimentů

Electronic System for Administration of Classroom Experiments
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na návrh a implementaci elektronického systému pro správu classroom experimentů. Práce zčásti navazuje na bakalářskou práci Elektronický rezervační systém pro rezervaci témat bakalářských a diplomových prací. V první kapitole je provedena analýza procesů od vypsání experimentu po jeho realizaci, na základě které je v druhé kapitole navržen nový elektronický systém. Systém …více
Abstract:
Presented thesis focuses on design and implementation of The Electronic System for The Administration of Classroom experiments. The thesis partly builds on previous thesis The Electronic Reservation System for The Reservation of Topics on Bachelor and Diploma Thesis. First chapter presents the analysis of the process of creating the experiment to its realization. The analysis lays the base to design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Ing. David Martinčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPÁNEK, Vít. Elektronický systém pro správu classroom experimentů. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management

Práce na příbuzné téma