Bc. Vít ŠTĚPÁNEK

Master's thesis

Elektronický systém pro správu classroom experimentů

Electronic System for Administration of Classroom Experiments
Abstract:
Předložená práce je zaměřena na návrh a implementaci elektronického systému pro správu classroom experimentů. Práce zčásti navazuje na bakalářskou práci Elektronický rezervační systém pro rezervaci témat bakalářských a diplomových prací. V první kapitole je provedena analýza procesů od vypsání experimentu po jeho realizaci, na základě které je v druhé kapitole navržen nový elektronický systém. Systém …more
Abstract:
Presented thesis focuses on design and implementation of The Electronic System for The Administration of Classroom experiments. The thesis partly builds on previous thesis The Electronic Reservation System for The Reservation of Topics on Bachelor and Diploma Thesis. First chapter presents the analysis of the process of creating the experiment to its realization. The analysis lays the base to design …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Ing. David Martinčík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTĚPÁNEK, Vít. Elektronický systém pro správu classroom experimentů. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Master programme / field:
Systems Engineering and Informatics / Information Systems Management

Theses on a related topic