Bc. Tereza LÉTAVKOVÁ

Diplomová práce

Vliv neinvazivní stimulace vagového nervu na emoční regulaci u mladých dospělých mužů a žen

Effect of non-invasive vagus nerve stimulation on emotional regulation in young adults
Anotace:
Úvod: Prevalence deprese, umocněná probíhající pandemií COVID - 19, se celosvětově zvyšuje. Jením z navrhovaných mechanismů rozvoje a přetrvávání deprese je narušená regulace emocí. Elektrická stimulace vagového nervu prokázala svou účinnost v terapii u řady psychiatrických onemocnění, včetně deprese. Některé nedávno provedené studie naznačují také pozitivní účinky na samotnou emoční regulaci, jejímž …více
Anotace:
velikost výzkumného vzorku předkládané práce, který nemusí být dostatečný pro odhalení efektu intervence. Pro objasnění účinku dlouhodobé tVNS na emoční regulaci je proto potřeba provést sledování na větším souboru jedinců.
Abstract:
Background: The prevalence of depression, exacerbated by the ongoing pandemic COVID - 19 is increasing worldwide. One of the proposed mechanisms for the development and persistence of depression is emotional dysregulation. Electrical stimulation of the vagus nerve was shown to be effective in a number of psychiatric disorders, including depression. Some recent studies also suggest positive effects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÉTAVKOVÁ, Tereza. Vliv neinvazivní stimulace vagového nervu na emoční regulaci u mladých dospělých mužů a žen. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta