Bc. Veronika VAŠENDOVÁ

Diplomová práce

Vliv transkutánní vagové stimulace na paměť´- pilotní studie

The Influence of Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation on Memory - pilot study
Anotace:
Cílem prezentované diplomové práce bylo sledovat vliv dlouhodobé transkutánní vagové stimulace (tVNS) na paměť v pilotním měření experimentální časti projektu "Vliv dys)funkce autonomního nervového systému na kognici a kognitivní pokles" podpořeného Grantovou agenturou České republiky.
Abstract:
The aim of the presented diploma thesis was to investigate the effect of long-term transcutaneous vagal stimulation (tVNS) on memory within the pilot measurement of the experimental part of the project "The impact of autonomic nervous system (dys)function on cognition and cognitive decline" supported by the Czech Science Foundation
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠENDOVÁ, Veronika. Vliv transkutánní vagové stimulace na paměť´- pilotní studie. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta