Bc. Tomáš Brom

Bakalářská práce

Určení dimer-monomerní rovnováhy proteinu 14-3-3

Determination of the dimer-monomer equilibrium of the 14-3-3 protein
Anotace:
14-3-3 proteiny jsou regulační proteiny zapojené do mnoha signalizačních drah. Hrají důležitou roli v regulaci buněčného růstu, v programované buněčné smrti, dynamice cytoskeletu a transkripční kontrole genů. Funkce 14-3-3 proteinů je silně závislá na jejich oligomerním stavu. Detailní charakterizace dimer-monomerní rovnováhy je esenciální pro plné porozumění funkce 14-3-3 proteinů. Pro určení termodynamických …více
Abstract:
14-3-3 proteins are regulatory proteins involved in many signaling pathways. They play significant role in the regulation of cell growth, apoptosis, cytoskeletal dynamics and transcription control of genes. Function of 14-3-3 proteins is strongly dependent on their oligomeric state. Detailed characterization of dimer monomer equilibrium is essential for full understanding of the function of 14-3-3 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta