Theses 

Feminizmus v literatúre pre deti a mládež v tvorbe Jany Juráňovej. – Mgr. Dominika Švachová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Dominika Švachová

Bakalářská práce

Feminizmus v literatúre pre deti a mládež v tvorbe Jany Juráňovej.

Feminism in the literature for children and youth in prose of Jana Juráňová

Abstract: Diploma thesis analyses the evolution of literature for children and youth from 1960 to the present. Discusses about personal and professional life of Jana Juráňová. This paper presents the characteristic elements, which are typical for the literature of Jana Juráňová - feminism, female main character and innovative questioning about the tendency stereotypes in everyday life. These works of author contributes to the emancipation efforts to change the view of traditional female roles in society through the attitude of the author.

Abstract: Diplomová práca rozoberá vývoj literatúry pre deti a mládež od roku 1960 po súčasnosť. Pojednáva o osobnom a profesionálnom živote Jany Juráňovej. V tejto práci približujem charakteristické prvky, ktoré sú typické pre literatúru Jany Juráňovej - feminizmus, ženskú hlavnú hrdinku a inovatívne kladenie otázok na tendenčné stereotypy v bežnom živote. Tieto diela autorky prispievajú k emancipačným snahám o zmenu pohľadu na tradičnú ženskú rolu v spoločnosti cez postoje autorky.

Klíčová slova: literatúra pre deti a mládež, literature for children and youth, ženská hlavná hrdinka, female main character, feminizmus, feminism, emancipácia, emancipation, stereotypy, stereotypes, próza, prose, Jana Juráňová

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Milan Pokorný, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 16:56, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz