Martin Knytl

Diplomová práce

Rizikové chování v reálném a virtuálním prostředí v kontextu školní docházky

Risk behavior in real and virtual environment in the context of school attendance
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na fenomén rizikového chování, který se váže především k období adolescence. Teoretická část charakterizuje rizikové chování, blíže popisuje konkrétní rizikové jevy a zasazuje je do kontextu reálného a virtuálního prostředí. Pozornost je rovněž soustředěna na média, sociální a mediální komunikaci, kyberprostor a spojitost mezi médii a sociální pedagogikou. Dále se práce …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the phenomenon of risk behavior, which is mainly related to the adolescence. A theoretical component characterizes risk behavior, describes specific risk phenomena and puts them into the context of real and virtual environment. The attention is focused on the media, social and media communication, cyberspace and the connection between media and social pedagogy. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM5937

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 5. 2019
 • Vedoucí: prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
 • Oponent: Mgr. Iva Junová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 6. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1bah57 1bah57/4
13. 6. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
13. 6. 2019
Kohout, J.
14. 6. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.