PhDr. Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá, Ph.D.

Disertační práce

Problematika rizikového chování u osob se zdravotním postižením z pohledu školního metodika prevence

Problems of risk behaviour among people with disabilities from a perspective of school methodologist of prevention
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na primární prevenci rizikového chování u osob se zdravotním postižením z pohledu školního metodika prevence. Teoretická část práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje teoretickým východiskům, která souvisejí s daným tématem. Jsou zde popsána východiska pro speciálně pedagogickou a inkluzivní oblast, primární prevence rizikového chování. Dále se věnuje …více
Abstract:
The dissertation thesis focuses on primary prevention of risk behaviour among people with disabilities in terms of school prevention. The theoretical part of the work is divided into four chapters. The first chapter is devoted to theoretical bases related to the topic. There are described basis for special education and inclusive area, primary prevention of risk behaviour. It also deals with addictological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D., doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta