Bc. Ondřej Myška

Master's thesis

Vybrané otázky pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem v kontextu evropského mezinárodního práva soukromého a procesního

Selected Topics in Labour Law Relations with International Element in the Context of European Private and Procedure International Law
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem v návaznosti na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. Práce se zaměřuje na individuální pracovní smlouvy a jejich úpravu na kolizní úrovní v nařízení Řím I a na úrovni pravidel příslušnosti v nařízení Brusel I bis. Autor práce popisuje a analyzuje předmětná pravidla zejména z pohledu ochrany zaměstnance a prezentuje …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of labour law relations with international element in connection with the european private and procedure international law. The thesis focuses on individual employment contracts on the level of conflict of laws rules contained within Rome I regulation as well as on the level of jurisdiction rules contained within Brussels I bis regulation. The author describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2016
  • Supervisor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Reader: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta