Luděk RUSSE

Bakalářská práce

Program zacházení s mladistvými vězni, zaměřený na problematiku snižování agresivity a násilí

The Programme of dealing with the youth prisoners focused on the problematics of agresivity and violence decrease.
Anotace:
V této bakalářské práci jsme se zaměřili na agresi a agresivitu mladistvých, jako na negativní fenomén dnešní společnosti, a to nejen ve vězeňském prostředí, ale i v prostředí běžného života. Jsou zde popsány její příčiny, druhy a dělení. Dále se zde zabýváme vymezením pojmu dětí a mladistvých, jejich trestnou odpovědností, poruchami chování, jejich vznikem a příčinami těchto projevů. V závěru teoretické …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the aggression and the aggresiveness of the youth as the pnenomenon of the contemporary society not only in the prison environment but also in the environment of every-day life. Its causes, sorts and divisions are described in this thesis. Further, this thesis deals with the demarcation of children and the youth, their criminal liability, behaviour disorders and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Křenek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUSSE, Luděk. Program zacházení s mladistvými vězni, zaměřený na problematiku snižování agresivity a násilí. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika