Mgr. Marcela Pantlíková

Diplomová práce

Výkon trestního opatření odnětí svobody nepodmíněného - vybrané problémy

The Execution of the Punitive Measure Imprisonment – selected problems
Anotace:
Tato práce se snaží poskytnout ucelený stručný vhled do problematiky patrně nejkontroverznější sankce trestního práva mladistvých a jejích základních souvislostí, především s ohledem na její účel a reálné možnosti jeho naplňování. Součástí se tak nutně vedle vymezení základních otázek týkajících se samotného výkonu stává i vymezení aspektů kriminality mládeže a jejího trestání či trestání obecně. Práce …více
Abstract:
This master thesis tries to provide a brief comprehensive view on the questions of the most controversial juvenile criminal law sanction and its basic context with an accent to its purpose and real possibilities of this purpose fulfilment. That´s why there are the specifications of juvenile criminality and juvenile sentencing as well as sentencing in general in this thesis next to the description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo