Mgr. Kateřina Lojková

Diplomová práce

Trestní opatření odnětí svobody a jeho výkon

The Punitive Measure of Imprisonment and its Execution
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nepodmíněným trestním opatřením odnětí svobody a jeho výkonem. Cílem diplomové práce je zhodnocení české právní úpravy s ohledem na efektivitu daného opatření. Práce nejprve vymezuje postavení trestního opatření odnětí svobody v systému sankcí a podmínky pro jeho uložení, následně se zaměřuje na výkon tohoto opatření. Těžištěm diplomové práce je zhodnocení aktivit obsažených …více
Abstract:
This thesis deals with the punitive measure of imprisonment and its execution. The aim of the thesis is to evaluate the Czech legislation with regard to effectiveness of the punitive measure of imprisonment. The thesis first defines the position of the punitive measure of imprisonment in the system of sanctions and the conditions for its imposition, then focuses on the execution of this punitive measure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta