Martin JAREŠ

Bachelor's thesis

VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY TĚLESNÉHO SLOŽENÍ U STUDENTEK 1. ROČNÍKU FTK UP NA ZÁKLADĚ METODY BIOELEKTRICKÉ IMPEDANCE PŘÍSTROJEM INBODY 720 A TANITA BC-418 MA

Selected characteristics of body composition of the first year-class female students of the Faculty of Physical Education of the University Palacký of Olomouc using the bioelectrical impedance method represented by devices InBody 720 and TANITA BC-418 MA
Abstract:
V této bakalářské práci bylo analyzováno tělesné složení studentek 1. ročníku FTK UP v Olomouci pomocí metody bioelektrické impedance, zastoupené přístroji InBody 720 a TANITA BC-418 MA. Snahou bylo analyzovat a porovnat vybrané charakteristiky tělesného složení sledovaného souboru a porovnat hodnoty získané oběma přístroji. Sledovaný soubor se výrazně liší od běžné populace pouze v hodnotách zastoupení …more
Abstract:
In this work we analyzed the body composition of the female students of the first year of the Faculty of Physical Education of the University Palacký of Olomouc using the bioelectrical impedance method represented by devices InBody 720 and TANITA BC-418 MA. The aim was to analyze and compare selected characteristics of body composition reference file and compare the values obtained by both devices …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011
Identifier: 141247

Thesis defence

 • Date of defence: 16. 5. 2011
 • Supervisor: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAREŠ, Martin. VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY TĚLESNÉHO SLOŽENÍ U STUDENTEK 1. ROČNÍKU FTK UP NA ZÁKLADĚ METODY BIOELEKTRICKÉ IMPEDANCE PŘÍSTROJEM INBODY 720 A TANITA BC-418 MA. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 1buimd 1buimd/2
6/6/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
6/6/2011
Marklová, E.
7/6/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.