Bc. Vendula HELOVÁ

Master's thesis

Environmentální výchova u žáků na 1. stupni základních škol

Environmental education of pupils in primary schools
Abstract:
Diplomová práce Environmentální výchova u žáků na 1. stupni základních škol se zaměřuje na zjištění environmentálních postojů a znalostí žáků třetích a čtvrtých tříd základních škol v mikroregionu Litovelsko. Práce je členěna do pěti kapitol. První čtyři kapitoly se zabývají teoretickým vymezením environmentální problematiky. Popisujeme historické pojetí ekologické a environmentální výchovy a vzdělávání …more
Abstract:
The thesis called Environmental education of pupils in primary schools is focused on finding environmental attitudes and knowledge of pupils in primary schools in the region Litovelsko. The work is divided into five chapters. The first four chapters deal with the theoretical definition of environmental issues. We describe the historical concept of ecological and environmental educacion, legislative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013
Accessible from:: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Machů, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HELOVÁ, Vendula. Environmentální výchova u žáků na 1. stupni základních škol. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe