Lucie SNOPKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Hudební výchova na 1.stupni základní školy se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Music on the 1st level of basic school focus on pupils with special educational needs
Anotace:
Inkluzivní vzdělávání je téma, které je probíráno již řadu let. Tento proces byl začleněn do našeho vzdělávacího systému. Společnost se stále více setkává s tímto pojmem a snaží se porozumět a akceptovat všechny aspekty, které pojí společné vzdělávání. Cílem je zajistit právo na vzdělání všem bez rozdílu a připravit tak žáky na budoucí různorodost jedinců v běžném životě. Jedinečnost každého z nás …více
Abstract:
Inclusive education is a topic that has been discussed for many years. This process has been incorporated into our educational system. Society is increasingly confronted with this notion and seeks to understand and accept all aspects of inclusive education. The aim is to ensure the right of education for everybody without distinction and to prepare pupils for the future diversity of individuals in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SNOPKOVÁ, Lucie. Hudební výchova na 1.stupni základní školy se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta