Yiping Jing

Bakalářská práce

Financial Analysis of a Selected Company

Financial Analysis of a Selected Company
Anotace:
This thesis, we choose Bayer AG as the selected company to continue the job. we analysis company's basic situation, including organization structure, history, productions. we introduced basic financial methods that we will use in this thesis. Then, we focus on the researching of the financial data to study company's several reports. By this way, we can get lots of information about the company and …více
Abstract:
This thesis, we choose Bayer AG as the selected company to continue the job. we analysis company's basic situation, including organization structure, history, productions. we introduced basic financial methods that we will use in this thesis. Then, we focus on the researching of the financial data to study company's several reports. By this way, we can get lots of information about the company and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance