Radek Tahal

Doctoral thesis

Moderní metody v oblasti kvantitativního marketingového výzkumu

Modern Methods in Quantitative Marketing Research
Anotácia:
Pro podnikatelské subjekty pracující v tržním prostředí je typické, že trvale musí udržovat a posilovat svou pozici na trhu. Toho docilují neustálým monitorováním vlastních silných a slabých stránek, monitorováním konkurence a zjišťováním potřeb a přání svých zákazníků. Takové informace získávají prostřednictvím analýzy informací z okolního prostředí i od svých stávajících a potenciálních zákazníků …viac
Abstract:
Private business subjects are characterised by their continuous effort for increasing their market position. Therefore they are permanently monitoring their own sthrengths and weaknesses, and they are also monitoring their competitors´ behaviour and customers´ needs and wishes. Such pieces of information can be received by analysis of business surroundings and from custommers´ opinion. Activities like …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedúci: Jan Koudelka
  • Oponent: Tomáš Vaníček, Jiří Cihlář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29124