Radek Tahal

Doctoral thesis

Moderní metody v oblasti kvantitativního marketingového výzkumu

Modern Methods in Quantitative Marketing Research
Abstract:
Pro podnikatelské subjekty pracující v tržním prostředí je typické, že trvale musí udržovat a posilovat svou pozici na trhu. Toho docilují neustálým monitorováním vlastních silných a slabých stránek, monitorováním konkurence a zjišťováním potřeb a přání svých zákazníků. Takové informace získávají prostřednictvím analýzy informací z okolního prostředí i od svých stávajících a potenciálních zákazníků …more
Abstract:
Private business subjects are characterised by their continuous effort for increasing their market position. Therefore they are permanently monitoring their own sthrengths and weaknesses, and they are also monitoring their competitors´ behaviour and customers´ needs and wishes. Such pieces of information can be received by analysis of business surroundings and from custommers´ opinion. Activities like …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 10. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: Jan Koudelka
  • Reader: Tomáš Vaníček, Jiří Cihlář

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29124