Bc. Milan Siegert

Diplomová práce

Internetová kriminalita v oblasti sexuálních deviací

Cybercrime in the area of sexual deviations
Anotace:
Diplomová práce ,,Internetová kriminalita v oblasti sexuálních deviací“ pojednává o problematice kybernetické kriminality, se zaměřením na sexuálně deviantní pachatelé, které se této činnosti dopouštěli. Teoretická část této práce objasňuje základní užívanou terminologii z oblasti sociální pedagogiky, kriminalistiky, kriminologie, psychologie, psychiatrie, sexuologie, sociologie, soudní psychiatrie …více
Abstract:
The diploma thesis "Cybercrime in the Area of Sexual Deviations" deals with the issue of cybercrime, focusing on sexually deviant offenders who have committed this activity. The theoretical part of this thesis explains the basic terminology used in the field of social pedagogy, criminology, psychology, psychiatry, sexology, sociology, forensic psychiatry, which have been supplemented in literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika