Bc. Marie Králová

Diplomová práce

Förderung der intrinsischen Motivation bei Jugendlichen im DaF- Unterricht

Supporting the development of intrinsic motivation in adolescents in the teaching of german language
Abstract:
This thesis considers the topic of the support of intrinsic motivations of adolescents in teaching German. The result of this work is the design of specific activities that follow the individual lessons of the textbook Menschen A2.2, and serve as supplementary methodical material to support the intrinsic motivation of adolescents. The theoretical section of the thesis elaborates upon the notion of …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem podpory vnitřní motivace u mladistvých ve výuce němčiny. Výsledkem práce je návrh konkrétních aktivit, které navazují na jednotlivé lekce učebnice Menschen A2.2 a slouží jako doplňkový metodický materiál k podpoře vnitřní motivace studentů. Teoretická část práce rozpracovává blíže pojem motivace, a to z pohledu pedagogicko-psychologického i didaktického. Dále se věnuje …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Marečková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy