Mgr. Veronika Tobolová

Diplomová práce

Motivation of urban and country lower-secondary school pupils to learn the English language

Motivation of urban and country lower-secondary school pupils to learn the English language
Anotace:
Tato diplomová práce nesoucí název ‘Motivace městských a venkovských žáků druhého stupně ZŠ k učení se anglickému jazyku’ se zabývá motivací městských a venkovských studentů k učení se angličtině jako cizímu jazyku. Cílem této práce je přezkoumat žákovskou motivaci a analyzovat shody a rozdíly v motivaci mezi žáky žijícími ve městě a těmi, kteří žijí na venkově. Práce je koncipována jako případová …více
Abstract:
This diploma thesis entitled ‘Motivation of urban and country lower-secondary school pupils to learn the English language’ deals with motivation of urban and country students to learn English as a foreign language. The aim of the thesis is to examine pupils’ motivation and analyse concordances and differences in motivation between the pupils living in the city and those living in the country. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta