Dominik Petera

Bakalářská práce

Drtič na ovoce

Fruit Crusher
Anotace:
Práce řeší problematiku drtiče na ovoce a jeho vhodné konstrukce. Na začátku byly zhodnoceny drtiče, jejich druhy a funkce obecně. Následně byl zvolen vhodný typ a materiál, ze kterého byl zhotoven. V konstrukční části práce byly řešeny jednotlivé komponenty drtiče, a to elektromotor, drticí ústrojí, rám, výsypka a násypka. Kritické body byly ověřeny pomocí výpočtu únosnosti a bezpečnosti. Průhyb disku …více
Abstract:
Problematic of the thesis are fruit crusher and its ideal construction. At beginning work takes look upon crushers in general, their types and principals. In the next part of work, best type of crusher and material were chosen. Construction part consist of main parts from the crusher: Electromotor, crushing mechanism, chassis, output and input of fruit. Critical points of the thesis were verified by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: Ivana Kunzová
  • Oponent: Miroslav Trochta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Konstrukce strojů