Bc. Jindra Bromová

Bachelor's thesis

The Style of Secondary School Textbooks (Analysis of Czech textbooks of English in reflection of past and future)

The Style of Secondary School Textbooks (Analysis of Czech textbooks of English in reflection of past and future)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stylu nové edice učebnic anglického jazyka pro střední školy Maturita Solutions pre-intermediate jako vzorku stylu, jenž reflektuje státní maturitní zkoušku, a zároveň si všímá významného směřování výuky směrem k podpoře na internetu. Cílem této studie je ukázat na změny ve struktuře učebnic vzhledem k přípravě na určitý typ zkoušky a primárně skutečnosti, že …more
Abstract:
The thesis is comcerned with analysis of the style of a new edition of the Maturita Solutioms pre-intermediate textbook of English for secondary school students as a sample of a style reflecting the new State Graduation Exam, while considering the significant trend toward online learning support. The aim of this study is to show modifications in style regarding preparation for a certain exam and primarily …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta