Simona SZURMANOVÁ

Diplomová práce

Speciálněpedagogická diagnostika z hlediska školního poradenského pracoviště a školního speciálního pedagoga

Special Pedagogical Diagnostics from the Aspect of School Counseling Department and School Special Pedagogue
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou speciálně pedagogické diagnostiky realizované školním speciálním pedagogem. Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol, kdy první tři kapitoly tvoří teoretickou část a čtvrtá, závěrečná kapitola, představuje část praktickou. První kapitola se zaměřuje na diagnostiku ve speciální pedagogice. Druhá kapitola se zabývá poradenstvím v rámci edukačního procesu. Třetí …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to look into the issue of special pedagogical diagnostics implemented by the school special pedagogue. The presented thesis is divided into four chapters where the first three form theoretical part and the fourth, and final, chapter is practical. The first chapter focuses on the diagnostics in special pedagogy. The second chapter pays attention to counseling within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZURMANOVÁ, Simona. Speciálněpedagogická diagnostika z hlediska školního poradenského pracoviště a školního speciálního pedagoga. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta