Lan Phuong Nguyen

Master's thesis

Increasing company's financial performance by optimizing the capital structure

Increasing company's financial performance by optimizing the capital structure
Abstract:
Cílem této diplomové práce je navrhnout projekt optimální kapitálové struktury v akciové společnosti Phat Dat Real Estate. Teoretická část práce obsahuje informace týkající se aspektů kapitálové struktury společnosti, teorie a determinant kapitálové struktury. V praktické části je s využitím nástrojů finanční analýzy posouzeno finanční zdraví a aktuální kapitálová struktura společnosti. Hlavním účelem …more
Abstract:
The aim of this master thesis is to design a project of the optimal capital structure in Phat Dat Real Estate Joint Stock Company. The theoretical part of the thesis contains information relating to the aspects of the company's capital structure, the theories as well as determinants of capital structure. In the practical part, financial health and actual capital structure of the company are evaluated …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nguyen, Lan Phuong. Increasing company's financial performance by optimizing the capital structure . Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance