Ing. Jiřina Novotná

Diplomová práce

Kapitálová struktura malých a středních podniků

The capital structure of small and medium-sized enterprises
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na kapitálovou strukturu malých a středních podniků. Zvláště od dob finanční krize, která vznikla v roce 2007, je nutné, aby podniky kontinuálně prováděly finanční analýzu podniku, hlavně aby se zaměřily na kapitálovou strukturu, a tak byly schopné posoudit zdraví podniku a schopnost platit své závazky. Cílem práce je provést finanční analýzu podniku Hollandia Karlovy Vary …více
Abstract:
The thesis is focused on the capital structure of small and medium-sized enterprises. Especially since the financial crisis in 2007, it is imperative that companies continuously analyze the financial situation of their companies, particularly focusing on the capital structure in order to assess the health of a company's ability to pay its obligations. The aim of this thesis is, to carry out a financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní