Klára Houdková

Bakalářská práce

Účetní výkaz rozvaha dle české účetní legislativy a IFRS

Accounting statement balance sheet according to the accounting legislature of Czech Republic and International financial reporting standards.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá účetní závěrkou dle české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, s podrobnějším zaměřením na výkaz o finanční pozici neboli rozvahu. Nejprve charakterizuje jednotlivé součásti účetní závěrky dle české účetní legislativy a poté dle IFRS. V textu práce jsou rovněž popsány nejvýznamnější rozdíly týkající se sestavování rozvahy a vykazování jednotlivých …více
Abstract:
This bachelor work is dealing with financial statements according to the accounting legislature of Czech Republic and to the International financial reporting standards, with more detailed sight on Statement of financial position by another name on balance sheet. At first it characterizes single parts of financial statements according to the legislature of Czech Republic and then according to the IFRS …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Jiřina Bokšová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21545

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku