Ing. Petra Barešová

Diplomová práce

Právní postavení centrální banky (nezávislost centrální banky)

Status of the central bank (Independence of central bank)
Anotace:
Diplomová práce analyzuje zákonné postavení centrální banky u nás po roce 1989 s drazem na otázku její nezávislosti. Práce je rozdlena do tí hlavních kapitol. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy identifikující centrální banku a její postavení. Piblíženy jsou její funkce a nástroje v tržní ekonomice, stejn jako zásadní pojmy této práce: nezávislost a s ní související odpovdnost, kredibilita …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: Legislative Position of the Central Bank is to analyze this problem focused the independence of the central bank. Chapter 1 describes functions and instruments of central banks in general, discusses the relationship between central banks independence, accountability, credibility and transparency. Chapter 2 provides an overview of the theoretical literature on central …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2006
  • Vedoucí: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo