Bc. Petr Svoboda

Diplomová práce

Monetární politika centrální banky během hospodářské krize

Monetary Policy of the Central Bank During the Economic Crisis
Anotace:
Předmětem této práce je charakteristika a empirická analýza monetární politiky centrální banky v dobách krize. V druhé kapitole je uvedeno nastavení bankovního systému a systému centrálních bank k řešení a řízení situací spojených s finančním trhem. Následující kapitola je věnovaná příčinám vzniku krizí a jejich typům. Další kapitola se věnuje analýze vlivů, které působí na účinnost monetární politiky …více
Abstract:
The subject of this thesis is a description and empirical analysis of monetary policy of the central bank in times of crisis. The second chapter specifies the set up of the banking system and the system of central banks when managing and dealing with situations associated with the financial market. The following chapter is devoted to the causes of the crisis and their types. Another chapter is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: Ing. Petr Musil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance