Lucie Prosserová

Master's thesis

Pojistné podvody a postupy pojišťoven při řešení pojistných podvodů

Insurance frauds and their methods of investigation and resolving
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou pojistného podvodu. Práce je rozdělena do několika samostatných tematických celků. První část práce pojednává o problematice pojistného podvodu ve vztahu k právní legislativě, zejména k trestnímu zákonu, charakteristice pojistného podvodu, formách pojistného podvodu a o popisu pachatelů pojistných podvodů. V dalších částech je blíže specifikován postup pojišťoven …more
Abstract:
The main topic of the Diploma thesis is Insurance fraud. The thesis is devided into several self - sufficient thematic chapters. First part is dealing with the Isurance Fraud in relation with legal legislation especially to criminal law adding Insured Fraud's charaterictic, forms and descriptions of perpetrators. In next chapters investigation of Insurance Companies is being specified and methods of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2016
  • Supervisor: Eva Ducháčková
  • Reader: Jaromír Trojan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55340