Bc. Dávid Lupták

Bachelor's thesis

Sazba bibliografie dle normy ISO 690

Typesetting of Bibliography According to ISO 690 Norm
Abstract:
This bachelor's thesis aims to create a bibliography and citation style for the BibLaTeX package, complying with the ISO 690 international standard. The theoretical part of the thesis introduces the possibilities for typesetting the bibliography in the LaTeX document preparation system and describes selected citation tools conforming to the respective standard.
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je pripraviť bibliografický a citačný štýl pre balík BibLaTeX, ktorý bude dodržiavať pravidlá normy ISO 690. V teoretickej časti práce sú predstavené možnosti sadzby bibliografie v systéme LaTeX a popísané vybrané citačné produkty s podporou danej normy.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics