Mgr. Lenka Schmidtová

Diplomová práce

Chování související se zdravím v rané adolescenci

Health-related behavior in early adolescence
Abstract:
The presented study examines the health-related behavior of subjects in early adolescence. The aim of this study was to map behaviors related to health and selected aspects supposedly related to this behavior, in particular social support. It also focused on examining the differences between groups of respondents. In the theoretical part, early adolescence developmental period (11 – 15 years) was discussed …více
Abstract:
Predkladaná práca skúma správanie v súvislosti so zdravím jedincov vo vývojom období ranej adolescencie. Cieľom tohto projektu bolo zmapovanie správania súvisiaceho so zdravím a vybrané aspekty s predpokladaným vplyvom na toto správanie, najmä sociálnej opory. Tiež sa zameriavala na preskúmanie rozdielov medzi vybranými skupinami respondentov. V teoretickej časti sme priblížili jednak vybrané vývojové …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta