Mgr. Jana Kabeláčová

Diplomová práce

Seberegulace v kontextu self-efficacy a self-esteem v období rané adolescence

Self-regulation in the context of self-efficacy and self-esteem during early adolescence
Anotace:
Diplomová práce mapuje seberegulační mechanismy selekce, optimalizace a kompenzace (SOC) a jejich vývoj a souvislosti v období rané adolescence. Seberegulace jedinců je zkoumána v souvislosti s tím, jak děti vnímají své rodiče, s jejich sebehodnocením a self efficacy.
Abstract:
This theses study self-regulation and its strategies such as selection, optimalization and compensation in relations to self-esteem, self-efficacy and parental behavior.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta