Julie Václavíková

Bakalářská práce

Analýza chování spotřebitele na online trhu stříbrných šperků

Analysis of Consumer Behaviour in the Online Silver Jewellery Market
Anotace:
Tématem bakalářské práce je analýza chování spotřebitele na online trhu stříbrných šperků. Cílem této práce bylo zjistit, zda spotřebitelé preferují nákup na internetu nebo v kamenné prodejně, jaké jsou jejich preference při nákupu stříbrných šperků, které faktory považují za důležité, které internetové prodejce a značky šperků znají a které druhy šperků nejčastěji nakupují. Teoretická část se věnuje …více
Abstract:
The theme of the bachelor thesis is an analysis of consumer behaviour in the online silver jewellery market. The aim of this work was to find out whether consumers prefer to buy online or in a brick and mortar, what their preferences are when buying silver jewellery, which factors they consider important, which online retailers and jewellery brands are familiar with and which types of jewellery they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2021
  • Vedoucí: Šárka Velčovská
  • Oponent: Milena Lahutová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod