Bc. Ondřej Lyčka

Bachelor's thesis

Vliv jednostranného zatížení na pohybový aparát hráče ledního hokeje

Influence Sided Stress to Players in Ice Hockey
Anotácia:
Ze získaných výsledků z ankety a z měření oslabených a zkrácených svalových skupin je zřejmé, že u hráčů ledního hokeje je důležitou součástí tréninku kompenzační cvičení jako prevence vůči zranění a jako forma regenerace.
Abstract:
From the results from the survey and from the measurement of weakened and truncated muscle groups, it is clear that ice hockey players are an important part of the training of compensatory exercise as a prevention of injury and as a form of regeneration
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedúci: PaedDr. Zdeněk Zítka
  • Oponent: PaedDr. Hana Vrtělová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií