PhDr. Helena KISVETROVÁ

Disertační práce

Ošetřovatelská diagnóza Úzkost ze smrti a realizace NIC intervence Duchovní podpora

Nursing diagnosis Death Anxiety and the realisation of NIC intervention Spiritual Support
Anotace:
Cílem disertační práce bylo zjistit, jak identifikují a řeší české všeobecné sestry s různou profesionální zkušeností ošetřovatelský problém úzkosti ze smrti. Dílčí cíle výzkumu byly zaměřeny na diagnostické prvky vedoucí k potvrzení diagnostického závěru Úzkost ze smrti, realizované aktivity NIC intervence Duchovní podpora a názor respondentů na problémy a implementovatelnost těchto aktivit v současné …více
Abstract:
The aim of the dissertation was to find out how Czech nurses identify the nursing diagnosis Death anxiety and deal with it according to their professional experience. Sub-aims of the research were focused on diagnostic elements leading to the confirmation of a diagnostic conclusion Death anxiety, performed activities of the NIC intervention Spiritual support and the opinions of respondees on the feasibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2013
Zveřejnit od: 30. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KISVETROVÁ, Helena. Ošetřovatelská diagnóza Úzkost ze smrti a realizace NIC intervence Duchovní podpora. Olomouc, 2013. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.10.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 10. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1h40tu 1h40tu/2
30. 10. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.