Jana KOVÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Fast food a zdraví školáků

Fast food and health of schoolchildren
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou výživy dětí a vlivem fast-food na jejich zdraví. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část se zaobírá vhodností potravin pro děti, nutričními hodnotami potravin, základními živinami a zásadami zdravé výživy. Dále se v práci nachází pojednání o typech a výrobcích fast-food v České Republice. V praktické části byl proveden dotazníkový průzkum …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the influence and child nutrition Fast-food on their health. This work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the suitability of foods, nutritional value of foods, nutrients, and basic principles of healthy eating. Further work is a treatise on the types of products and fast food in the Czech Republic. The practical part was conducted …více
 

Klíčová slova

Fast-food výživa obezita děti
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010
Identifikátor: 14832

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Monika Černá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁŘOVÁ, Jana. Fast food a zdraví školáků. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin